logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


Bezpečnost

Bezpečnost – programový systém je vytvořen v Microsoft Visual FoxPro 6.0 , který je plně kompatibilní se systémem Windows, čímž jsou minimalizovány chyby provozu.

Program lze spustit pouze po zadání uživatelského hesla. V systému je začleněn princip „Administrátora“, který má univerzální práva přístupu a přístupová práva přiděluje ostatním uživatelům. V systému lze přidělit práva na operace s osobními daty zaměstnanců, výpočty mezd, tisky sestav apod. Tato práva jsou rozčleněna na operace zápisu, oprav a rušení záznamů, výpočty mezd, výpočty průměrů, uzávěrkové činnosti. Po přihlášení uživatele jsou přístupová práva nastavena a činnost programu je pro uživatele omezena těmito právy. Zabraňuje se tak neoprávněnému vstupu do systému a jeho následným změnám nepovolanými osobami.