logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


Spolehlivost

Spolehlivost– zadávané údaje jsou kontrolovány na formální správnost(datum a jejich intervaly), numerické hodnoty (záporné hodnoty), na správnost hodnoty s ohledem na legislativní předpisy(hodiny dohod o provedení práce, pracovní úvazky apod.)