logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


O programu

 

Program MZDY a personalistika je vyvíjen a prodáván od roku 1995 a je určen pro komplexní vedení mzdové agendy. Během vývoje programu byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy, přehlednost, operativnost, srozumitelnost při zadávání vstupních údajů a vypovídací schopnost výstupů vzhledem k potřebám firem a kontrolních orgánů státní správy. Program obsahuje mimo jiné i tiskové výstupy, které odpovídají formulářům kontrolních orgánů působících v oblasti mzdové problematiky. Další tiskové výstupy slouží především pro kontrolu zpracování a následnou kontrolu orgánů státní správy. Všechny tiskové sestavy lze vytvářet do pdf souborů. Program vytváří všechny xml soubory pro ČSSZ a finanční správu a zároveň  umožňuje odeslání těchto souborů do datových schránek. 

V současnosti program používají stovky podnikatelských subjektů z různých oblastí podnikání a řada organizací působících v rozpočtové a příspěvkové sféře.

Program je distribuován ve dvou verzích:
Základní verze – umožňuje zpracovávat mzdovou agendu pro jeden subjekt (firmu).
Multiverze – umožňuje zpracovávat mzdovou agendu pro libovolný počet subjektů(firem).
Pro jeden subjekt lze zpracovávat mzdy až pro 99999 zaměstnanců.
Pro obě verze je cena stanovena podle předpokládaného počtu zpracovávaných zaměstnanců (viz ceník).
Obě verze lze následně libovolně rozšířit na požadovaný počet zaměstnanců za příplatek.

Všechny verze lze rozšířit o nadstavby:

1. zpracování mzdové agendy v síťovém prostředí

2. personální nadstavba – umožňuje rozšířit evidenci zaměstnanců o informace personálního charakteru např. dosažené vzdělání, jazykové znalosti, absolvovaná školení apod. Dále umožňuje tisk potvrzení o zaměstnání a modifikovatelných sestav.

3. personální nadstavba Plus – umožňuje rozšířit evidenci zaměstnanců o informace o absolvovaných odborných školeních, školeních BOZP, průkazech odbornosti, odborných zkouškách, lékařským prohlídkám apod.. Umožňuje vést jejich evidenci, evidovat data a dobu platnosti a následně vytvořit plán absolvování školení, obnovení platnosti průkazů, zkoušek odbornosti, lékařských prohlídek.

4. elektronický platební styk – dle přání zákazníka lze upravit formu výstupů pro zpracování systémy pro elektronický platební styk s bankovními ústavy ( tzv. homebanking)