logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


Obsluha

Jednoduchá obsluha – údaje v jednotlivých formulářích jsou logicky řazeny. Každá položka je popsána ve spodním informačním řádku. Jsou prováděny kontroly na zadávané hodnoty s následným upozorněním na chybu v zadání a grafickým zvýrazněním chybné hodnoty. V informačních formulářích jsou u jednotlivých položek uváděny vysvětlující texty, které se objeví při pohybu myši na položku (nabídku).

Program pracuje na základě dvou formulářů:
Osobní karta – zde jsou zadávány a měněny základní informace o zaměstnanci, osobní data, údaje o zdravotním pojištění a sociálním pojištění, daňových odečtech, srážkách ze mzdy. Tyto údaje se zadají jednorázově. Lze je kdykoliv aktualizovat.

Pracovní výkaz – zde jsou zadávány měsíční údaje o odpracované době, pracovní nepřítomnosti, složkách mzdy. Tento formulář lze automaticky vytvořit na základě pracovního kalendáře a vykázaných pracovních nepřítomností. Údaje v něm jsou logicky řazeny a kontrolovány. Lze je měnit podle momentálních podmínek i po výpočtu mzdy opakovaně a následný výpočet provést znovu.