logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


Výstupy

Výstupy – program obsahuje množství sestav. Jsou vytvářeny jak pro interní potřebu uživatele (výplatní lístky, kontrolní sestavy pojistného, daně, rekapitulace mezd pro zaúčtování apod.), tak i pro potřebu státních institucí (hlášení o vyměřovacích základech a pojistném na sociální pojištění malé organizace, hlášení o výši pojistného velké organizace, potvrzení o příjmech pro roční zúčtování daně z příjmů, měsíční hlášenky zdravotního pojištění apod.).

Mzdové listy a výplatní lístky jsou vytvářeny v souladu s legislativními předpisy. Dále jsou vytvářeny příkazy k úhradě pro platby odvodů, mezd a srážek. Po dohodě s uživatelem lze systém rozšířit o vytváření výstupního souboru pro provádění plateb formou kompatibilního média pro styk s bankou (homebanking).