logo

SOFTWARE

pro komplexní vedení

mzdové agendy od r. 1995


Komplexnost

Komplexnost – systém řeší měsíční mzdy a platy, hodinové mzdy, úkolové mzdy i odměny za práce konané mimo pracovní poměr. Zaměstnanec může mít i více pracovně-právních vztahů. Lze nadefinovat množství libovolných příplatků (denní, paušální, hodinové, průměrné). Vypočtené hodnoty (pojistné, daň, dávky sociálního pojištění) lze operativně měnit podle potřeb(přeplatky, nedoplatky).

Systém vypočítává průměry pro náhrady mezd a pro dávky sociálního pojištění. Na jejich aktualizaci upozorní při přechodu do prvního měsíce kalendářního čtvrtletí. Pravidelnou měsíční uzávěrkou systém aktualizuje zůstatky dovolených na zotavenou.